Production of trehalose by intramolecular transglucosylation of maltose catalysed by a new enzyme from Thermus thermophilus hb-8 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Production of trehalose by intramolecular transglucosylation of maltose catalysed by a new enzyme from Thermus thermophilus hb-8

Abstrakt

Thermus thermophilus HB-8 jest źródłem syntazy trehalozy katalizującej konwersję maltozy. Aktywność specyficzna wytwarzania trehalozy w reakcji katalizowanej ekstraktem białek komórkowych wymienionej bakterii wynosi 0,1 U/mg białka i frakcjonowanie białek przez wysalanie siarczanem amonu powoduje około 3,5-krotne zwiększenie aktywności specyficznej. Optymalna temperatura konwersji maltozy wynosi 65 st.C i w 85 st.C zostaje zachowane około 27 % maksy-malnej aktywności. Największą produktywność syntazy trehalozy zaobserwowano podczas hodowli bakterii w 60 st.C przy 0,1-0,5 % stężeniu chlorku sodu w pożywce. Frakcjonowanie siarczanem amonu i badania aktywności preparatu względem maltotriozy, maltotetraozy i Glc-alfa-pNp wykazały, że syntazę trehalozy można oddzielić od alfa-glukozydazy poprzez wysalanie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
FOOD CHEMISTRY nr 96, strony 8 - 13,
ISSN: 0308-8146
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zdziebło A., Synowiecki J.: Production of trehalose by intramolecular transglucosylation of maltose catalysed by a new enzyme from Thermus thermophilus hb-8// FOOD CHEMISTRY. -Vol. 96., (2006), s.8-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi