Produkty strukturyzowane Alior Banku SA i ich efektywność - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Produkty strukturyzowane Alior Banku SA i ich efektywność

Abstrakt

Produkty strukturyzowane, realizując potrzeby inwestorów, dają szansę na osiąganie wysokich zysków, przy jednoczesnej możliwości korzystania z ochrony kapitału. Do niedawna produkty strukturyzowane w Polsce były skierowane głównie do inwestorów o zasobniejszych portfelach, w ramach oferty private banking, obecnie są coraz bardziej popularne i dostępne dla wszystkich. Stało się to za sprawą obniżenia minimum inwestycyjnego struktur. Mogą być więc alternatywą dla inwestorów, którzy do tej pory lokowali wolne środki pieniężne na lokatach bankowych. Celem pracy jest analiza i ocena mechanizmów funkcjonowania produktów strukturyzowanych i ich efektywności na rynku polskim na przykładzie Alior Bank SA.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 116 - 128,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Mazurek-Krasodomska E.: Produkty strukturyzowane Alior Banku SA i ich efektywność// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 531 (2018), s.116-128
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2018.531.10
Bibliografia: test
 1. Hadaś-Dyduch M., 2013, Efektywność inwestycji kapitałowych mierzona modelem opartym na anali- zie falkowej w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, fi- le:///C:/Users/wzie/Downloads/23_M.Hadas-Dyduch_Efektywnosc_inwestycji....pdf Majewska-Bielecka D., 2012, Charakterystyka alternatywnych instrumentów inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 50.
 2. Pruchnicka-Grabias I., Żółtek M., 2017, Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu, Warsza- wa. otwiera się w nowej karcie
 3. Opolski K., Potocki T., Świst T., 2010, Wealth Management. Bankowość dla bogatych, CeDeWu, Platinium, Warszawa.
 4. Sadecki B., 2009, Na okres ponury dobre struktury, Kurier Finansowy, Wydawnictwo Centrum Pra- wa Bankowego i Informacji.
 5. Stępniak A., Umiński S., Zabłocka A., 2009, Wybrane problemy integracji europejskiej, Fundacja Rozwoju UG, Sopot.
 6. Szczepański J., 2006, Produkty strukturyzowane, Forbes, nr 9.
 7. Zaremba A., 2009, Produkty strukturyzowane. Inwestycje nowych czasów, Helion, Gliwice. Zaremba A., 2010, Giełda papierów wartościowych. Poradnik bez kantów, Helion, Gliwice.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi