Produktywność eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Produktywność eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

Abstrakt

W artykule przedstawiono nowe podejście do analizy technicznio-ekonomicznej przedsiębiorstwa, ukierunkowane na uzupełnienie sformułowania pojęcia produktywności eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Po stronie efektów wyróżniono: efekty użytkowania, bezpieczeństwo pracy, jakość produktów uzależnioną od stanu technicznego urządzeń, gotowość techniczną, nieuszkadzalność maszyn i urządzeń technicznych. Po stronie nakładów uwzględniono: koszty pracy i części zamiennych, koszty obsługi technicznej, koszty utrzymania systemów informatycznych i dokumentacji, koszty utraconej produkcji, koszty zakupu dodatkowej zdolności obsługowej, koszty utraconych możliwości sprzedaży oraz koszty szkoleń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE nr 40, strony 105 - 121,
ISSN: 0137-5474
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Chrostowski T.: Produktywność eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych// SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE. -Vol. 40., nr. z. 4 = 144 (2005), s.105-121
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi