Profil kwasów tłuszczowych mleka pochodzącego od krów żywionych w systemie TMR - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Profil kwasów tłuszczowych mleka pochodzącego od krów żywionych w systemie TMR

Abstrakt

W pracy analizowano profil kwasów tłuszczowych (KT) mleka pochodzącego od krów żywionych w systemie TMR (Total Mixed Ratio) w cyklu rocznym, uwzględniając skład lipidów paszy. Pasze objętościowe(kiszonka z kukurydzy i sianokiszonka) były znaczącym źródłem PUFA, zwłaszcza pochodzące z roku 2009, a ich skarmianie rozpoczęto w okresie jesiennym. W składzie KT mleka z tego okresu stwierdzono znacznie większą zawartość: MUFA, CLA i kwasu linolowego w porównaniu z pozostałymi sezonami. Różnice te były spowodowane zmianami zawartości KT zachodzącymi podczas przechowywania pasz, np. w kiszonce z kukurydzy stwierdzono zmniejszenie zawartości kwasu α-linolenowego z 14,50do 6,43 g·100 g-1 KT. Cenną zaletą profilu KT badanego mleka była znaczna zawartość prozdrowotnych KT należących do nieparzystych i rozgałęzionych (OBCFA) - 4,86 g·100 g-1 KT oraz nasyconych krótko i średniołańcuchowych (SCFA) - 15,10·100 g-1 KT.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 5 razy

Licencja

Copyright (Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Wydawnictwo Naukowe PTTŻ 2012)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość nr 84, strony 135 - 144,
ISSN: 2451-0769
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Rutkowska J., Sinkiewicz I., Adamska A.: Profil kwasów tłuszczowych mleka pochodzącego od krów żywionych w systemie TMR// ŻYWNOŚĆ-Nauka Technologia Jakość. -Vol. 84, nr. 5 (2012), s.135-144
Bibliografia: test
 1. AlZahal O., Or-Rashid M.M., Greenwood S.L., Douglaas M.S., McBride B.W.: The effect of dietary fiber level on milk fat concentration and fatty acid profile of cows fed diets containing low levels of polyunsaturated fatty acids. J. Dairy Sci., 2009, 92, 1108-1116. otwiera się w nowej karcie
 2. AOAC: Official Methods of Analysis. International Method IDF-ISO-AOAC Nr 905.02. Gravimet- ric method (Röse-Gottlieb), 2000. otwiera się w nowej karcie
 3. Baltušnikiene A., Bartkevičiūte Z., Černauskiene J.: Fatty acids and composition of milk fat from cows consuming pasture and total mixed ration. Veterinarija i Zootechnika, 2008, 42 (64), 28-33.
 4. Bargo F., Delahoy J. E., Schroeder G.F., Baumgard L.H., Muller L.D.: Supplementing TMR with pasture increase the content of CLA in milk. Anim. Feed Sci. Technol., 2006, 131, 226-240. otwiera się w nowej karcie
 5. Barłowska J., Litwińczuk Z.: Właściwości odżywcze i prozdrowotne tłuszczu mlecznego. Med. Wet., 2009, 65 (3), 171-174.
 6. Bassaganya-Riera, J., Hontecillas, R., Beitz, D.C.: Colonic anti-inflammatory mechanisms of conju- gated linoleic acid. Clin. Nutr., 2002, 21, 451-459. otwiera się w nowej karcie
 7. Basset Ch.M.C., Edel A.L., Patenaude A.F, McCullough R.S., Blackwood D.P. Chouinard D.P.: Dietary vaccenic acid has antiatherogenic effects in LDLr2/2 mice1-3. J. Nutr. 2010, 1, 18-24.
 8. Bhattacharya A., Banu J., Rahman M., Causey J., Fernandes G.: Biological effects of conjugated linoleic acids in health and disease. J. Nutr. Biochem., 2006, 17, 789-810. otwiera się w nowej karcie
 9. Collomb M., Schmid A., Sieber R., Wechsler D., Ryhänen E.L.: Conjugated linoleic acids in milk fat: variation and physiological effects. Int. Dairy J., 2006, 16, 1347-1361. otwiera się w nowej karcie
 10. Danków R., Osten-Sacken J.: Wpływ żywienia na skład i właściwości mleka. Chów Bydła, 1995, 5, 10-11.
 11. Field C.J., Blewett H.H., Proctor S., Vine D.: Human health benefits of vaccenic acid. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 2009, 34, 979-991. otwiera się w nowej karcie
 12. Folch J., Lees M., Sloane-Stanley G.H.: A sample method for isolation and purification of total lipids from animal tissues. J. Biol. Chem., 1957, 226, 497-509. otwiera się w nowej karcie
 13. Hanczakowski P.: Fizjologiczne działanie kwasów tłuszczowych. Rocz. Zoot., 2003, 3-4, 3-5.
 14. Jensen R.G.: The composition of bovine milk lipids: January 1995 to December 2000. J. Dairy Sci. 2002, 85, 295-350. otwiera się w nowej karcie
 15. Kraszewski J., Mandecka B., Wawrzyńczak S.: Comparison of feeding efficiency of high-yielding cows in TMR and PMR systems. Annals Anim. Sci., 2005, 2 (5), 335-344.
 16. Lock A.L., Garnsworthy P.C.: Seasonal variation in milk conjugated linoleic acid and ∆ 9 desaturase activity in dairy cows. Livest. Prod. Sci., 2003, 79, 47-59. otwiera się w nowej karcie
 17. Litwińczuk Z., Litwińczuk A: Możliwości modyfikacji składu chemicznego mleka w aspekcie wy- magań konsumentów i potrzeb przemysłu mleczarskiego. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 2001, 59, 39-48.
 18. Mills S., Ross R.P., Hill C., Fitzgerald G.F., Stanton C.: Milk intelligence: Mining milk for bioactive substances associated with human health. Int. Dairy J., 2011, 21, 377-401. otwiera się w nowej karcie
 19. Moate P.J., Chalupa W., Boston R.C, Lean I.J.: Milk fatty acids. I. Variation in the concentration of individual fatty acids in bovine milk. J. Dairy Sci., 2007, 90, 4730-4739. otwiera się w nowej karcie
 20. Nałęcz-Tarwacka T., Grodzki H., Kuczyńska B., Zdziarski K.: Wpływ dawki pokarmowej na zawar- tość składników frakcji tłuszczowej mleka krów. Med. Wet., 2009, 65 (7), 487-491.
 21. Pasierbski Z.: Żywienie a skład chemiczny mleka. Chów Bydła, 1999, 7 (6), 15-16.
 22. Pisulewski P.M.: Żywieniowe metody modyfikowania składu kwasów tłuszczowych żywności pochodzenia zwierzęcego. Przem. Spoż., 2000, 2, 59-71.
 23. Potkański A: Żywienie krów mlecznych. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo -podstawy szcze- gółowego żywienia zwierząt. Red. D. Jamroz i A. Potkański. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001, s. 17.
 24. Puchajda Z., Szteyn J.: Czynniki wpływające na wydajność, skład i jakość mleka. W: Mleczarstwo. Red. S. Ziajka Wyd. UWM, Olsztyn, 2008, s. 10.
 25. Rego O.A, Slves S.P., Antunes L.M.S., Rosa H. J.D, Alfaia C.F.M., Prates J.A.M., Cabrita A.R.J., Fonseca A.J.M., Bessa R.J.B: Rumen biohydrogenation -derived fatty acids in milk fat from gra- zing dairy cows supplemented with rapeseed, sunflower, or linseed oils. J. Dairy Sci., 2009, 92, 4530-4540. otwiera się w nowej karcie
 26. Saebø A., Saebø P.C., Mikko Griinari J., Shingfield K.J.: Effect of abomasal infusions of geometric isomers of 10, 12 CLA on milk fat synthesis in dairy cows. Lipids, 2005, 8 (40), 823-832.
 27. Vlaeminck B., Fievez V., Cabrita A.R.J., Fonesca A.J.M., Dewhurst R.J.: Factors affecting odd-and branched-chain fatty acids in milk: A review. Anim. Feed Sci. Technol. 2006, 131, 389-417. otwiera się w nowej karcie
 28. White S.L., Bertrand J.A., Wade M.R., Washburn S.P., Green J.T.Jr., Jenkins T.C.: Comparison of fatty acid content of milk from Jersey and Holstein cows consuming pasture or a total mixed ration. J. Dairy Sci., 2001, 84, 2295-2301. otwiera się w nowej karcie
 29. Wongtangtintharn S., Oku H., Iwasaki H., Toda T. Effect of branched chain fatty acids on fatty acid biosynthesis of human breast cancer cells. J. Nutr. Sci. Vitaminol. 2004, 50, 137-143. PROFILE OF FATTY ACIDS IN MILK FROM COWS FED ON TOTAL MIXED RATION SYSTEM otwiera się w nowej karcie
 30. In the paper, the profile of fatty acids (FA) was analyzed in milk from cows fed on a TMR system (To- tal Mixed Ration) during a one year cycle, with regard to the composition of lipids in the forages. otwiera się w nowej karcie
 31. Roughages (corn silage and haylage), especially those from the 2009 crops, were a significant source of polyunsaturated FA (PUFA), and the forage-based cow feeding started in autumn. It was found that, com- pared to other seasons, the fat in milk produced during this particular period contained significantly more otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi