Profil kwasów tłuszczowych mleka pochodzącego od krów żywionych w systemie TMR - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Profil kwasów tłuszczowych mleka pochodzącego od krów żywionych w systemie TMR

Abstrakt

W pracy analizowano profil kwasów tłuszczowych (KT) mleka pochodzącego od krów żywionych w systemie TMR (Total Mixed Ratio) w cyklu rocznym, uwzględniając skład lipidów paszy. Pasze objętościowe(kiszonka z kukurydzy i sianokiszonka) były znaczącym źródłem PUFA, zwłaszcza pochodzące z roku 2009, a ich skarmianie rozpoczęto w okresie jesiennym. W składzie KT mleka z tego okresu stwierdzono znacznie większą zawartość: MUFA, CLA i kwasu linolowego w porównaniu z pozostałymi sezonami. Różnice te były spowodowane zmianami zawartości KT zachodzącymi podczas przechowywania pasz, np. w kiszonce z kukurydzy stwierdzono zmniejszenie zawartości kwasu α-linolenowego z 14,50do 6,43 g·100 g-1 KT. Cenną zaletą profilu KT badanego mleka była znaczna zawartość prozdrowotnych KT należących do nieparzystych i rozgałęzionych (OBCFA) - 4,86 g·100 g-1 KT oraz nasyconych krótko i średniołańcuchowych (SCFA) - 15,10·100 g-1 KT.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 3 razy

Licencja

Copyright (Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Wydawnictwo Naukowe PTTŻ 2012)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość nr 84, strony 135 - 144,
ISSN: 1425-6959
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Rutkowska J., Sinkiewicz I., Adamska A.: Profil kwasów tłuszczowych mleka pochodzącego od krów żywionych w systemie TMR// ŻYWNOŚĆ-Nauka Technologia Jakość. -Vol. 84, nr. 5 (2012), s.135-144
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi