Prognostic and diagnostic capabilities of OOBN in assessing investment risk of complex construction projects - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prognostic and diagnostic capabilities of OOBN in assessing investment risk of complex construction projects

Abstrakt

Modelling decision problems using Bayesian networks is extremely valuable especially in case of issues related to uncertainty; it is also very helpful in constructing and understanding visual representation of the elements and their relations. This approach facilitates subsequent application of Bayesian networks, however there can be situations where using simple Bayesian networks is impractical or even ineffective. The aim of this article is to present object-oriented Bayesian networks (OOBN) in the context of modeling investment risk. OOBN not only allow decomposition of a complex model into individual objects reflecting different groups of issues (for example risk areas) but also allow modeling time dependencies between those objects. The use of object-oriented Bayesian networks is presented using an example of urban regeneration project. On the basis of a complex construction project the author presents both advantages and disadvantages of OOBN in terms of diagnostic and prognostic efficiency. In course of the research it has been observed that during the construction of large Bayesian networks the possibility to automatically generate node probability tables is very useful, as it significantly accelerates construction of this type of models. The author also indicates additional recommendations in the field of defining object-oriented Bayesian networks instrumental in assessing investment risk of complex construction projects.

Cytowania

 • 2

  CrossRef

 • 2

  Web of Science

 • 1

  Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
Opublikowano w:
Procedia Engineering nr 196, strony 236 - 243,
ISSN: 1877-7058
Tytuł wydania:
6th Creative Construction Conference (CCC) strony 236 - 243
ISSN:
1877-7058
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Apollo M..: Prognostic and diagnostic capabilities of OOBN in assessing investment risk of complex construction projects, W: 6th Creative Construction Conference (CCC), 2017, ,.
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.proeng.2017.07.195
Bibliografia: test
 1. Apollo M., Brzezicka J.: Sources of investment risk in urban regeneration projects". Czasopismo Techniczne nr 1-B/2014
 2. Apollo M., Grzyl B.: Problemy koordynacji realizacji robót budowlanych na przykładzie rewitalizacji dzielnicy Gdańsk-Letnica. Inżynieria Morska i Geotechnika 5/2013. Gdańsk
 3. Apollo M., Kembłowski M.W.: Observation value analysis -integral part of Bayesian diagnostics. Procedia Engineering 123C (2015), pp. 24-31
 4. Apollo M.: Koncepcja modelu oceny ryzyka rewitalizacji obszarów miejskich. Materiały konferencyjne konferencji pt: "Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki -Nowe trendy w naukach inżynieryjnych -IV Edycja". ISBN 978-83-63058-27-2. Gdańsk 12- 14.04 2013 otwiera się w nowej karcie
 5. Apollo M, Kristowski A.: Logistyka realizacji robót budowlanych podczas rewitalizacji dzielnicy Gdańsk-Letnica. Logistyka 3/2012
 6. Apollo M., Miszewska-Urbańska E.: Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności przy użyciu sieci Bayesa -przykład zastosowania. Logistyka nr 6/2014, pp. 1496-1504
 7. Fenton, N., Neil, M.: Risk Assessment and Decision Analysis with Bayesian Networks. CRC Press, Boca Raton (2012).
 8. Grzyl B., Kristowski A.: BIM jako narzędzie wspomagające zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia inwestycyjnego, Materiały budowlane 6/2016, pp. 52-54 otwiera się w nowej karcie
 9. Siemaszko, A.; Kembłowski, M. W. Ocena efektywności monitoringu obiektów inżynierskich za pomocą sieci Bayesa. Materiały Budowlane, 2016. otwiera się w nowej karcie
 10. Studium Wykonalności dla Projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku". Załącznik nr 1 do Wniosku o Dofinansowanie w Ramach Poddziałania 3.2.1. Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne RPO dla WP na lata 2007-2013, (2010).
 11. Studium Wykonalności dla Projektu "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku". Załącznik nr 1 do Wniosku o Dofinansowanie w Ramach Poddziałania 3.2.1. Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne RPO dla WP na lata 2007-2013. Gdańsk, (2009).
 12. Studium wykonalności dla projektu "Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku", Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Gdańsk, (2009).
 13. Studium Wykonalności dla Projektu "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku". Załącznik nr 1 do Wniosku o Dofinansowanie w Ramach Poddziałania 3.2.1. Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne RPO dla WP na lata 2007-2013. Gdańsk, (2009).
 14. Teixeira, J.C., Kulejewski, J., Krzemiński, M., Zawistowski, J.: Zarządzanie ryzykiem w budownictwie. , Guimaraes, Warszawa (2011). otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi