Prognozowanie krzywej osiadania pala wierconego z iniekcją ciśnieniową pod podstawą - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prognozowanie krzywej osiadania pala wierconego z iniekcją ciśnieniową pod podstawą

Abstrakt

Artykuł jest kontynuacją tematyki autora dotyczącą mechanizmu działania iniekcji ciśnieniowej pod podstawą pala wierconego. W poprzednich publikacjach, autor wykazał, że iniekcja ta w głównej mierze uaktywnia zwiększone opory gruntu wzdłuż pobocznicy pala. Na tej podstawie w niniejszym artykule zaprezentowano procedurę obliczeniową prognozowania krzywą osiadania pala wierconego z iniekcją ciśnieniową pod podstawą. Przedstawiono dwa przykłady obliczeniowe, w których zaprognozowano porównawczo krzywe osiadania pali bez iniekcji i z iniekcją podstawy. Zaproponowana metoda dobrze odwzorowuje mechanizm i efekt działania iniekcji ciśnieniowej pod podstawą pala i może znaleźć zastosowanie praktyczne.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 190 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: ARCHITECTURA nr 17, wydanie 2, strony 65 - 76,
ISSN: 1644-0633
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Krasiński A.: Prognozowanie krzywej osiadania pala wierconego z iniekcją ciśnieniową pod podstawą// ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: ARCHITECTURA. -Vol. 17., iss. 2 (2018), s.65-76
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.22630/aspa.2018.17.2.15
Bibliografia: test
 1. Gwizdała, K. (1996). Analiza osiadań pali przy wykorzy- staniu funkcji transformacyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 532, Budownictwo Wodne 41, 1-190. otwiera się w nowej karcie
 2. Gwizdała, K. (2011). Fundamenty palowe. Tom 1. Techno- logie i obliczenia. Warszawa: PWN Gwizdała, K. (2013). Fundamenty palowe. Tom 2. Badania i zastosowania. Warszawa: PWN.
 3. Gwizdała, K. i Pinkowski, A. (2007). Wpływ iniekcji pod podstawą na osiadanie pali wierconych w piaskach. Inżynieria i Budownictwo, 6(7-8), 379-381.
 4. Gwizdała, K. i Krasiński, A. (2015). Zastosowanie pali wierconych wielkośrednicowych w fundamentowaniu obiektów mostowych. Mosty, 4, 24-29.
 5. Gwizdała, K. i Krasiński, A. (2016). Fundamenty palowe, obliczenia z zastosowaniem zasad Eurokodu 7 i do- świadczeń krajowych. Acta Scientiarum Polonorum Architectura, 15(2), 3-22.
 6. Krasiński, A. (2015a). Ocena działania iniekcji pod pod- stawą pala wierconego za pomocą badania statycznego nośności z pomiarem rozkładu siły w trzonie pala. Inży- nieria Morska i Geotechnika, 3, 461-464. otwiera się w nowej karcie
 7. Krasiński, A. (2015b). Propozycja alternatywnego podejścia do obliczania i projektowania fundamentów palowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, 5, 703-709.
 8. Pinkowski, A. i Gwizdała, K. (2006). Analiza wpływu in- iekcji pod podstawami pali wierconych. Zeszyty Na- ukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo, 28(2), 213-222. otwiera się w nowej karcie
 9. A4_Architectura 17_2_2018.indd 75 otwiera się w nowej karcie
 10. A4_Architectura 17_2_2018.indd 75 2018-07-02 10:01:00 2018-07-02 10:01:00
 11. Krasiński, A. (2018). Prognozowanie krzywej osiadania pala wierconego z iniekcją ciśnieniową pod podstawą. Acta Sci. Pol. Archi- tectura, 17 (2), 65-76. doi: 10.22630/ASPA.2018.17.2.15 otwiera się w nowej karcie
 12. Sobala, D. (2012). Projektowanie pali według Eurokodu 7 -metody i przykłady praktycznego wykorzystania. W Materiały Seminarium Podłoże i Fundamenty Bu- dowli Drogowych, Autostrada Polska (strony 81-92). otwiera się w nowej karcie
 13. Kielce.
 14. Sobala, D. (2014). Sposoby określania nośności geo- technicznej pali wciskanych -procedury i przykłady obliczeniowe według Eurokodu 7. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 31(61), 287-310. otwiera się w nowej karcie
 15. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotech- niczne. Część 1: Zasady ogólne.
 16. PN-B-02482:1983. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 87 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi