PROGNOZOWANIE MAKSYMALNYCH GRANICZNYCH WARTOŚŒCI PRĘDKOŒŚCI POSUWU DLA PROCESU PRZECINANIA DREWNA NA PILARKACH RAMOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PROGNOZOWANIE MAKSYMALNYCH GRANICZNYCH WARTOŚŒCI PRĘDKOŒŚCI POSUWU DLA PROCESU PRZECINANIA DREWNA NA PILARKACH RAMOWYCH

Abstrakt

Do szacowania efektów energetycznych (moc skrawania, siła skrawania), w klasycznym podejœściu, przy przecinaniu drewna piłami wykorzystuje się w obliczeniach opór właœciwy skrawania, który w przypadku drewna jest funkcją wielu mniej lub bardziej istotnych czynników. Innym podejœściem jest zastosowanie modelu bazującego na mechanice pękania, w którym bierze się pod uwagę oprócz wytrzymałoœści drewna, warunki tarcia, a także właœciwośœć zwaną wiązko 5œci (energia właœciwa na tworzenie nowej powierzchni). Okazuje się, że taki model jest uniwersalny i może być stosowany z powodzeniem dla każdego rodzaju kinematyki przecinania. W niniejszej pracy wykorzystano nowe podejœcie do wyznaczania granicznych wartoœci prędkoœci posuwu na podstawie przewidywanej mocy skrawania, podczas przecinania polskiego drewna sosnowego (Pinus sylvestris L.) na pilarce ramowej, zwanej również trakiem pionowym.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
IM Inżynieria Maszyn strony 20 - 31,
ISSN: 1426-708X
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Orłowski K., Ochrymiuk T.: PROGNOZOWANIE MAKSYMALNYCH GRANICZNYCH WARTOŚŒCI PRĘDKOŒŚCI POSUWU DLA PROCESU PRZECINANIA DREWNA NA PILARKACH RAMOWYCH// IM Inżynieria Maszyn. -., nr. 2 (2013), s.20-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi