Prognozowanie na podstawie modeli multiplikatywnych - względne błędy prognoz - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prognozowanie na podstawie modeli multiplikatywnych - względne błędy prognoz

Abstrakt

w artykule:1. sformułowano załozenia stochastyczne dla modelu multiplikatywnego wykorzystywanego dla celów prognostycznych,2. zdefiniowano względne i absolutne przedziały ufności prognoz dokonywanych na podstawie modeli multiplikatywnych,3. przedstawiono metodę estymacji względnego błędu predykcji dla predyktora modelu multiplikatywnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego strony 323 - 339,
ISSN: 2450-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Ossowski J.: Prognozowanie na podstawie modeli multiplikatywnych - względne błędy prognoz// STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. -., nr. nr 11 (2008), s.323-339
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi