Prognozowanie ostrzegawcze w małej firmie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prognozowanie ostrzegawcze w małej firmie

Abstrakt

W artykule pokazano możliwości zastosowania prostych metod prognostycznych do ostrzegania w małej firmie przed niekorzystnymi zjawiskami. Przedmiotem badań jest sprzedaż, a ze względu na występowanie w szeregu czasowym sezonowości, w celu wyznaczenia sygnałów ostrzegawczych dokonano porównań trendów prognozowanych i rzeczywistych w okresach jednoimiennych za pomocą pierwszych różnic. Do prognozowania sprzedaży wykorzystano proste modele trendu z sezonowością i modele autoregresyjne oraz metodę wygładzania wykładniczego Browna w wersji z addytywnymi odchyleniami sezonowymi. Zastosowana metodologia pozwoliła na uzyskanie obiecujących wyników w zakresie zarówno dokładności prognoz sprzedaży, jak i poprawności w ostrzeganiu przed kontynuacją niekorzystnych trendów.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonometria strony 126 - 134,
ISSN: 1507-3866
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Sobiechowska-Ziegert A.: Prognozowanie ostrzegawcze w małej firmie// Ekonometria. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. -., nr. 4(38) (2012), s.126-134
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi