Prognozowanie pracy pali Vibro obciążonych osiowo z wykorzystaniem wyników sondowania CPT. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prognozowanie pracy pali Vibro obciążonych osiowo z wykorzystaniem wyników sondowania CPT.

Abstrakt

W odniesieniu do obecnych trendów optymalnego projektowania obiektów inżynierskich, dąży sie do określania rzeczywistych wartości współoddziaływania podłoża gruntowego i konstrukcji. Pale Vibro należą do grupy pali przemieszczeniowych z poszerzoną podstawą, charakteryzują się bardzo dużą nośnością, szczególnie w gruntach niespoistych. Próbne obciążenia statyczne (SPLT) wskazują, że nośność pali Vibro jest znacznie większa niż zakładana na etapie projektu. Trudność, w wielu przypadkach, sprawia wyznaczenie nośności granicznej na podstawie próbnego obciążenia statycznego, ze względu na liniowy przebieg krzywej obciążenie - osiadanie. Praca zawiera analizę, której wynikiem jest metoda prognozowania krzywej obciążenie - osiadanie pali Vibro obciążanych osiowo, z wykorzystaniem wyników sondowania sondą statyczną CPT(u). Analiza wykorzystuje wyniki SPLT co jest zgodne ze wskazaniami aktualnej normy PN-EN:1997-1: 2008. Otrzymana pełna krzywa teoretyczna pozwala określić wartość nośności granicznej, ale przede wszystkim charakter współpracy posadowienia z ośrodkiem gruntowym w zależności od przykładanego obciążenia zewnętrznego. Taka propozycja jest konkurencyjna w stosunku do dotychczas stosowanych metod obliczania nośności pali i pozwoli na ocenę rzeczywistych zależności obciążenie – osiadanie oraz jednocześnie bardziej ekonomiczne i ekologiczne projektowanie fundamentów na palach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 145 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi