Prognozowanie rezultatów nadzorowania drgań narzędzie-przedmiot obrabiany podczas frezowania szybkościowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prognozowanie rezultatów nadzorowania drgań narzędzie-przedmiot obrabiany podczas frezowania szybkościowego

Abstrakt

Istotnym zjawiskiem dynamicznym podczas frezowania szbkościowego smukłym frezem kulistym są drgania samowzbudne typu chatter. Zastosowanie do nadzorowania drgań sterowania optymalno-liniowego prędkości obrotowej pozwala uzyskać ich redukcję. W pracy dokonano prognozy rezultatów nadzorowania z użyciem dwóch modeli dynamiki skrawania wykorzystywanych podczas symulacji komputerowych sterowania optymalno-liniowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Projektowanie mechatroniczne: Zagadnienia wybrane : praca zbiorowa strony 88 - 97
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Galewski M.: Prognozowanie rezultatów nadzorowania drgań narzędzie-przedmiot obrabiany podczas frezowania szybkościowego// Projektowanie mechatroniczne: Zagadnienia wybrane : praca zbiorowa/ ed. pod red. T. Uhla. Kraków: Kated. Robotyki i Mechatroniki AGH, 2008, s.88-97
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi