Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej

Abstrakt

Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości spółek giełdowych w Polsce. Skupiono się w nim na rozważaniach nad możliwością wykorzystania, w procesie prognozowania upadłości, nie tylko wskaźników finansowych w modelu logiki rozmytej, ale również wybranych zmiennych makroekonomicznych Polski mających wpływ na sytuację finansową firm. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 132 spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRZEGLĄD ORGANIZACJI strony 35 - 38,
ISSN: 0137-7221
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Korol T.: Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej// PRZEGLĄD ORGANIZACJI. -., nr. Nr 1 (2010), s.35-38
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi