Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu zmiennych makroekonomicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu zmiennych makroekonomicznych

Abstrakt

Artykuł dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1991-2005. Autor przeprowadził badania mające na celu wskazanie charakterystycznych zmiennych makroekonomicznych mających wpływ na bankructwa firm. Badania te powinny pomóc zwiększyć skuteczność modeli prognozowania upadłości firm opartych tylko na wskaźnikach ekonomiczno-finansowych badanych przedsiębiorstw. W badaniach wykorzystano 17 różnych zmiennych makroekonomicznych Polski z lat 1991-2005, takich jak np.: dynamika PKB, stopa inflacji, dynamika PKB na jednego mieszkańca, dynamika popytu krajowego na jednego mieszkańca, dynamika nakładów inwestycyjnych, średnie roczne stopy procentowe, stopa rezerw obowiązkowych, kursy walut USD/PLN, stopa bezrobocia.Przeprowadzone przez autora badania pozwoliły wyznaczyć czynniki makroekonomiczne mające wpływ na wzrost ryzyka upadłości przedsiębiorstw w Polsce (zarówno w skali bezwzględnej, jak względnej). Dzięki temu można określić w jaki sposób i jak silnie poszczególne czynniki oddziaływują na zarówno ilość składanych wniosków upadłościowych, jak i natężenie upadłości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 109 - 115,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Korol T.: Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu zmiennych makroekonomicznych// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. nr 9 (1209) (2008), s.109-115
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi