Program IPMed — zastosowanie kardiografii impedancyjnej do monitorowania układu krążenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Program IPMed — zastosowanie kardiografii impedancyjnej do monitorowania układu krążenia

Abstrakt

Zaburzenia hemodynamiczne stanowią drugą najczęstszą przyczynę zgonu u chorych po udarze mózgu. Istniejące standardy postępowania nie uwzględniają pełnej diagnostyki układu sercowo-naczyniowego u tych chorych. W niniejszej pracy przedstawiono wieloośrodkowy projekt IPMed, który jest próbą aplikacji kardiografii impedancyjnej (ICG) do monitorowania hemodynamiki pacjentów po udarze mózgu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Forum Medycyny Rodzinnej nr 9, strony 1 - 12,
ISSN: 1897-3590
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Siebert J., Molisz A., Trzeciak B., Gutknecht P., Dziubich T., Krawczyk H.: Program IPMed — zastosowanie kardiografii impedancyjnej do monitorowania układu krążenia// Forum Medycyny Rodzinnej. -Vol. 9., nr. 1 (2015), s.1-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi