Programmable CMOS operational transconductance amplifier OTA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Programmable CMOS operational transconductance amplifier OTA

Abstrakt

W pracy przedstawiono ulepszoną wersję programowalnego wzmacniacza transkonduktacyjnego o szerokim paśmie przepustowym. Zaprojektowany wzmacniacz został przesymulowany komputerowo oraz wyprodukowany w technologii CMOS. Wyniki wskazują na ponad 450 krotną możliwość zmiany współczynnika transkonduktancji oraz 3dB pasmo częstotliwościowe leżące powyżej 300MHz. Przedstawiono również zastosowanie wzmacniacza OTA w analogowej tablicy programowalnej FPAA.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences nr 50, strony 127 - 132,
ISSN: 0239-7528
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Wójcikowski M., Pankiewicz B., Jakusz J., Szczepański S.: Programmable CMOS operational transconductance amplifier OTA// Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences. -Vol. 50., nr. 2 (2002), s.127-132
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi