Programmable dynamically changing RC model for evaluation of Dynamic EIS methods and instrumentation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Programmable dynamically changing RC model for evaluation of Dynamic EIS methods and instrumentation

Abstrakt

The paper concerns the RC equivalent circuit of electrochemical cell with the impedance changed during the experiment. The model was constructed using the digital potentiometers controlled by the microcontroller. This solution allows to control the model impedance by the software means. By creating adequate changes of the impedance spectrum as a time function, the different impedance measurement method can be tested to find out the the limitation of each method as well as to test the instrumentation.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny wydanie 11, strony 59 - 62,
ISSN: 0033-2097
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Lentka G., Ślepski P., Palmowski D.: Programmable dynamically changing RC model for evaluation of Dynamic EIS methods and instrumentation// Przegląd Elektrotechniczny. -., iss. 11 (2018), s.59-62
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/48.2018.11.14
Bibliografia: test
 1. B a r s o u k o v E., M a c d o n a l d J. R., Impedance Spectroscopy: Theory, Experiment and Applications, John Wiley & Sons, 2005 otwiera się w nowej karcie
 2. Ś l e p s k i P., D a r o w i c k i K., J a n i c k a E., L e n t k a G., A complete impedance analysis of electrochemical cells used as energy sources, Journal of Solid State Electrochemistry, Vol. 16, Iss. 11, 3539-3549, 2012
 3. S r i n i v a s K., S a r a h P., S u r y a n a r a y a n a S. V., Impedance spectroscopy study of polycrystalline Bi 6 Fe 2 Ti 3 O 18 , Bulletin of Material Science, Vol. 26, 247-253, 2003
 4. S k a l e , S., D o l e ż e k , V., S l e m n i k , M., Electrochemical impedance studies of corrosion protected surfaces covered by epoxy polyamide coating systems, Progress in Organic Coatings, Vol. 62, No. 12, 2456-2460, 2008
 5. V a l i n c i u s G., M i c k e v i c i u s M., P e n k a u s k a s T., J a n k u n e c M., Electrochemical Impedance Spectroscopy of Tethered Bilayer Membranes: An Effect of Heterogeneous Distribution of Defects in Membranes, Electrochimica Acta, DOI: 222. 10.1016/j.electacta.2016.11.05, 2016 otwiera się w nowej karcie
 6. X u Z., N e o h K. G., K i s h e n A., Monitoring acid- demineralization of human dentine by electrochemical impedance spectroscopy, Journal of Dentistry, 36 (12), 1005- 1012, 2008
 7. W y s o c k a J., K r a k o w i a k S., R y l J., D a r o w i c k i K.: Investigation of the electrochemical behaviour of AA1050 aluminium alloy in aqueous alkaline solutions using Dynamic Electrochemical Impedance Spectroscopy, Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 778, 126-136, 2016
 8. R y l J., B o g d a n o w i c z R., S l e p s k i P., S o b a s z e k M., D a r o w i c k i K., Dynamic Electrochemical Impedance Spectroscopy (DEIS) as a Tool for Analyzing Surface Oxidation Processes on Boron-Doped Diamond Electrodes, Journal of Electrochemical Society, Vol. 161, No 6, 359-364, 2014
 9. S r i n i v a s a n A., K w a n g S. S., R a j e n d r a n N.: Dynamic electrochemical impedance spectroscopy (DEIS) studies of AZ31 magnesium alloy in simulated body fluid solution, RSC Advances, No. 4, 27791-27795, 2014
 10. H o j a J., L e n t k a G.: Szybkie metody spektroskopii impedancyjnej, rozdział w: Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej, Nr 4, red. J. Mroczka, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 201-252, 2011
 11. Maxim Integrated: DS1267B Dual Digital Potentiometer Datasheet, 2014 otwiera się w nowej karcie
 12. L e n t k a G., Ś l e p s k i P., P a l m o w s k i D., Wykorzystanie potencjometrów cyfrowych do testowania metod dynamicznej spektroskopii impedancyjnej, XII Konferencja Naukowa, Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych I w Przemyśle (2018), s.111-114 otwiera się w nowej karcie
 13. L e n t k a G., N i e d o s t a t k i e w i c z M., The Goertzel filter-bank usage in the non-stationary impedance measurement, Proc. 13th Int. Symp. on Meas. for Research and Industry Applications IMEKO TC-4, Athens 2004, Vol. 1, 110-115 otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
 • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi