Programowalny zlinearyzowany wzmacniacz transkonduktancyjny CMOS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Programowalny zlinearyzowany wzmacniacz transkonduktancyjny CMOS

Abstrakt

W artykule przedstawiono metodę linearyzacji wzmacniacza transkonduktancyjnego CMOS wykorzystującą sprzężenie w przód. Zaproponowany wzmacniacz składa się ze wzmacniaczy różnicowych MOS oraz rezystora służącego jako odniesienie. W rezultacie otrzymujemy efektywną metodę linearyzacji charakterystyk przejściowych wzmacniacza transkonduktancyjnego. Programowanie wartości transkonduktancji wzmacniacza realizowane jest z zastosowaniem techniki programowalnych luster prądowych. Symulacje elektryczne przy użyciu pakietu SPICE dla technologii AMS CMOS 0.35mm i zasilaniu pojedynczym napięciem 3V dają zniekształcenia THD przetwarzanego sygnału o wartości międzyszczytowej 1VPP mniejsze niż -35.8dB dla zmian temperatur pracy od -30°C do +90°C. Zakres liniowej pracy wynikowego wzmacniacza jest szerszy niż stosowanych do jego budowy par MOS. Pobór mocy wynosi 0.76mW

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 15, strony 225 - 230,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Szczepański S., Pankiewicz B., Kozieł S.: Programowalny zlinearyzowany wzmacniacz transkonduktancyjny CMOS // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 15., (2008), s.225-230
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi