PROJECT OF AN TDC SIGNAL DISTRIBUTOR PROTOTYPE WITH GAL-VANIC SEPARATION DESTINED FOR STUDIES OF THE BEGINNING OF SELFIGNITION USING LANGMUIR PROBE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PROJECT OF AN TDC SIGNAL DISTRIBUTOR PROTOTYPE WITH GAL-VANIC SEPARATION DESTINED FOR STUDIES OF THE BEGINNING OF SELFIGNITION USING LANGMUIR PROBE

Abstrakt

The knowledge of pistons' TDC is crucial while performing any kind of measurement beneficial to diagnostic inference of a diesel engine. The research of engines under exploitation often cause impartial difficulties with, eg. capability of probe installation. Therefore, it becomes crucial to minimalize those. The paper presents a description of a TDC impulse distributor - divider that provides signal delivery to more than one measurement system used during the research (here - cylinder indication system and Langmuir probe system). The necessity of galvanic separation of signals was justified and detailed, electronic schematic diagrams of two solutions of TDC signals distributors were presented. Those are systems with two and four independent output. The distributor's system with two outputs was realized in practice as a prototype used during measurements performed on diesel engines. Alternative possibilities of manufacturing any kind of distributor, according to user's needs, were presented

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMAC nr 9, strony 173 - 184,
ISSN: 1231-3998
Język:
angielski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Rudnicki J., Piechowski L.: PROJECT OF AN TDC SIGNAL DISTRIBUTOR PROTOTYPE WITH GAL-VANIC SEPARATION DESTINED FOR STUDIES OF THE BEGINNING OF SELFIGNITION USING LANGMUIR PROBE// Journal of Polish CIMAC. -Vol. 9., nr. 2 (2014), s.173-184
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi