Projekt-czynnik-decyzja. Badanie czynników decyzyjnych w projektach informatycznych i ich wpływu na powodzenie projektów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projekt-czynnik-decyzja. Badanie czynników decyzyjnych w projektach informatycznych i ich wpływu na powodzenie projektów

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie przez autorów na konieczność pogłębienia, usystematyzowania oraz skodyfikowania wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zarządzania projektami informatycznymi w obszarze podejmowania decyzji kierowniczych. Zakres podejmowanych decyzji przez kierowników podlega stałemu przyrostowi. Kierownicy projektów podejmują decyzje już nie tylko w ramach klasycznego trójkąta ograniczeń, na który składa się harmonogram, budżet i zakres projektu, ale również w ramach wielu innych problemów występujących podczas realizacji projektów. Zauważona potrzeba wyodrębnienia i zdefiniowania wszystkich czynników występujących w projektach ma doprowadzić do identyfikacji skończonego zestawu czynników decyzyjnych oraz samych decyzji, a następnie do określenia ich wzajemnych korelacji.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie projektami i modelowanie procesów strony 49 - 61
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Ziółkowski A., Sitek T.: Projekt-czynnik-decyzja. Badanie czynników decyzyjnych w projektach informatycznych i ich wpływu na powodzenie projektów// Zarządzanie projektami i modelowanie procesów/ ed. Z. Szyjewski, K. Muszyńska Warszawa: Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 2013, s.49-61
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi