Projekt DESYME - środowisko do tworzenia usług mobilnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projekt DESYME - środowisko do tworzenia usług mobilnych

Abstrakt

Przedstawiono cele, aspekty techniczne i strukturę programu europejskiego DESYME. Przeanalizowano aktualny stan techniki i trudności, na jakie napotykają podmioty usiłujące wykorzystać techniki mobilne w swych przedsięwzięciach. Przedstawiono potencjalne korzyści płynące z implementacji w tych warunkach wyników projektu DESYME. Skrótowo przedstawiono architekturę proponowanych rozwiązań oraz wykorzystywane techniki. Przedstawiono strukturę projektu oraz wyjaśniono rolę w jego realizacji Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej. Przytoczono przykład usługi mobilnej, której skuteczna implementacja będzie potwierdzeniem przydatności wyników opisywanego projektu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Czyżewski A., Ciarkowski A., Kaliakine R., Kamiński R.: Projekt DESYME - środowisko do tworzenia usług mobilnych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi