Projekt Leonardo da Vinci ''Wirtualne kursy zawodowego języka angielskiego oraz system ich ewaluacji VENOCES''. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projekt Leonardo da Vinci ''Wirtualne kursy zawodowego języka angielskiego oraz system ich ewaluacji VENOCES''.

Abstrakt

Project VENOCES ma na celu podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz ułatwienie dostępu do wiedzy specjalistycznej przez stworzenie wirtualnych kursów językowych w dziedzinach istotnych dla wszystkich partnerów stosując nowoczesne technologie multimedialne oraz innowacyjne podejście metodologiczne CLIL (ang. Content and Language Learning Approach). Niewątpliwą innowacją założoną przez twórców projektu będzie zastosowanie, obok znanego już nauczania na odległość, elementów szybko rozwijającej się technologii m-Learning (ang. Mobile Learning), czyli wykorzystania telefonii komórkowej w nauczaniu. W ramach projektu VENOCES zostaną opracowane następujące moduły nauczania języka angielskiego: Architektura, Budownictwo Lądowe, Współczesna Fizyka Techniczna, Technologia Internetowa, Ochrona Środowiska, Interpersonalna Komunikacja. Ponadto opracowane będą wskazówki oraz materiały pomocnicze w postaci materiałów kursów i słowników dwujęzycznych dla nauczycieli i użytkowników w języku angielskim oraz językach partnerów. Zaprojektowany i wdrożony będzie system zarządzania jakością w zakresie opracowania zawartości kursów, technologii i wspomagania użytkowników oraz system zarządzania przebiegiem i terminowością zadań wykonywanych zgodnie z założonym harmonogramem projektu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Grabowska A., Anioła-Jędrzejek L.: Projekt Leonardo da Vinci ''Wirtualne kursy zawodowego języka angielskiego oraz system ich ewaluacji VENOCES''.// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi