Projekt optymalnego łuku poziomego jako element nauczania kształtowania układów geometrycznych toru - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projekt optymalnego łuku poziomego jako element nauczania kształtowania układów geometrycznych toru

Abstrakt

Aspekt geometryczny stanowi ważny element w nauczaniu projektowania dróg szynowych na studiach 1-go i 2-go stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Podstawowym, najczęściej spotykanym w praktyce elementem linii kolejowej w planie jest łuk poziomy z krzywymi przejściowymi. Z tego względu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej wdrożono ćwiczenie projektowe ujmujące to zagadnienie w sposób kompleksowy. Zastosowano formułę zgodną z zasadami nauczania problemowego. Na bazie możliwie najbardziej skomplikowanego przypadku student nabywa umiejętność uzyskania rozwiązania poprawnego geometrycznie, spełniającego ograniczenia kinematyczne i zarazem optymalnego, zgodnie z przyjętym kryterium. Opanowanie zawartego w ćwiczeniu materiału daje solidne podstawy do realizacji projektów wykonywanych na kolejnych semestrach studiów (także 2-go stopnia) oraz w praktyce zawodowej. Ćwiczenie, po niewielkich modyfikacjach i uzupełnieniach, można wykorzystać na kierunkach związanych z geodezją kolejową oraz na studiach niestacjonarnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Transportu Szynowego strony 2324 - 2329,
ISSN: 1232-3829
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Nowakowski M.: Projekt optymalnego łuku poziomego jako element nauczania kształtowania układów geometrycznych toru// TTS Technika Transportu Szynowego. -., nr. 12 (2015), s.2324-2329
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi