Projekt wytycznych planowania tras dla pieszych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projekt wytycznych planowania tras dla pieszych

Abstrakt

W ramach prowadzonych przez resort infrastruktury prac zmierzających do zmiany warunków technicznych, jakie powinny spełniać drogi oraz standardów ich projektowania, powstał m.in. zbiór wytycznych poświęcony projektowaniu infrastruktury dla pieszych. W artykule przedstawiono cele, założenia oraz najistotniejsze elementy „Wytycznych planowania tras dla pieszych” stanowiących pierwszą część zbioru. Prezentowane wytyczne są odpowiedzią na zachodzące zmiany w światowych trendach planowania i projektowania infrastruktury dla pieszych, przykłady zagranicznych dobrych praktyk oraz braku kompleksowych rozwiązań krajowych. W artykule przedstawiono przegląd doświadczeń wybranych krajów dotyczących planowania tras dla pieszych, charakterystykę użytkowników oraz urządzeń dla pieszych. Szczegółowo opisano procedurę planowania tras dla pieszych zawierającą: analizę i ocenę stanu istniejącego i planowanego, określenie popytu dla pieszych, opracowanie planu tras dla pieszych. Nowymi elementami wprowadzanymi przez prezentowane wytyczne do polskiej praktyki planistycznej i projektowej są: uporządkowanie definicji, propozycja zakresu niezbędnych danych oraz zasady identyfikowania problemów i barier dla pieszych, zasady ustalania kompleksowej sieci tras dla pieszych, wprowadzenie ich klasyfikacji funkcjonalnej i technicznej oraz ustalenie zakresu wymagań projektowych dla kluczowych tras dla pieszych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 22 - 37,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Okraszewska R., Michalski L., Gumińska L., Mackun T.: Projekt wytycznych planowania tras dla pieszych// Transport Miejski i Regionalny -,iss. 10 (2020), s.22-37
Źródła finansowania:
  • Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi