Projektowanie filtrów ułamkowo-opóźniających metodą nierównomiernego próbkowania w dziedzinie częstotliwości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie filtrów ułamkowo-opóźniających metodą nierównomiernego próbkowania w dziedzinie częstotliwości

Abstrakt

W pracy przedstawiono nową metodę projektowania filtrów ułamkowo-opóźniających typu FIR. W metodzie tej wymusza się zerową wartość zespolonego błędu aproksymacji charakterystyki częstotliwościowej projektowanego filtru lub zerową wartość pochodnej tego błędu w punktach nierównomiernie rozłożonych na osi częstotliwości. W pracy pokazano, że zaproponowana metoda, przy odpowiednim doborze punktów dokładnej aproksymacji, pozwala na projektowanie filtrów prawie optymalnych w sensie kryterium Czebyszewa. Ponadto, w pracy przedstawiono jak, korzystając z zaproponowanej metody, można zaprojektować pasywne filtry ułamkowo-opóźniające o prawie równofalistym błędzie aproksymacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 9, strony 159 - 168,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Blok M., Rojewski M., Matyjas A.: Projektowanie filtrów ułamkowo-opóźniających metodą nierównomiernego próbkowania w dziedzinie częstotliwości// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 9., (2006), s.159-168
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi