Projektowanie interfejsu użytkownika - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie interfejsu użytkownika

Abstrakt

Praca omawia główne zagadnienia dotyczące projektowania interakcji użytkownik-system z perspektywy zarządzania projektem informatycznym, przedstawia stosowane w tym zakresie metody i sposób ich wykorzystania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Informatyka gospodarcza strony 466 - 496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sikorski M.: Projektowanie interfejsu użytkownika// Informatyka gospodarcza/ ed. eds. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek, Artur Gąsiorkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2010, s.466-496
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi