Projektowanie opóźniających filtrów cyfrowych FIR metodą iteracji czasowo--częstotliwościowej.**2003, 136 s. 89 rys. 5 tab. bibliogr. 129 poz. ma- szyn. Rozprawa doktorska /11.02.2003/ WETI PG. Promotor: dr hab. inż. Ewa Hermanowicz, prof. PG. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie opóźniających filtrów cyfrowych FIR metodą iteracji czasowo--częstotliwościowej.**2003, 136 s. 89 rys. 5 tab. bibliogr. 129 poz. ma- szyn. Rozprawa doktorska /11.02.2003/ WETI PG. Promotor: dr hab. inż. Ewa Hermanowicz, prof. PG.

Abstrakt

Rozprawa doktorska jest poświęcona projektowaniu filtrów cyfrowych ułamkowo--opóźniających typu FIR. W pracy przedstawiono dwie metody projektowania ta-kich filtrów. Pierwsza z nich jest oparta na zespolonym algorytmie Remeza.Umożliwia ona wydajne numeryczne projektowanie banków filtrów ułamkowo-opóź-niających optymalnych w sensie Czebyszewa. W drugiej metodzie projektowanieodbywa się drogą iteracji czasowo-częstotliwościowej. W pracy wykazano moż-liwość projektowania za pomocą tej metody zarówno filtrów optymalnych w sen-sie Czebyszewa, jak i filtrów optymalnych w sensie kryterium LS.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi