PROJEKTOWANIE POSADOWIENIA MORSKICH ELEKTROWNI WIATROWYCH NA MORZU BAŁTYCKIM WEDŁUG PRZEPISÓW I ZALECEŃ EUROPEJSKICH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PROJEKTOWANIE POSADOWIENIA MORSKICH ELEKTROWNI WIATROWYCH NA MORZU BAŁTYCKIM WEDŁUG PRZEPISÓW I ZALECEŃ EUROPEJSKICH

Abstrakt

Niniejszy artykuł prezentuje zagadnienia związane z tematyką projektowania morskich elektrowni wiatrowych. Opisano politykę energetyczną Polski oraz Unii Europejskiej, a także istniejące wytyczne do projektowania turbin morskich. Scharakteryzowano ich konstrukcję, a także sposoby posadowienia. Przedstawiono model obliczeniowy przykładowej elektrowni o mocy 2MW posadowionej na fundamencie palowym - monopalu. W obliczeniach uwzględniono obciążenie wiatrem, połączone z działaniem fal i prądów morskich. Analizę przeprowadzono zgodnie z norweskimi normami DNV, przyjmując stan graniczny użytkowalności (SLS), jako podstawowe kryterium wymiarowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 137 razy

Licencja

Copyright (CreativeTime)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW 12 strony 131 - 136
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Międlarz K., Więcławski P.: PROJEKTOWANIE POSADOWIENIA MORSKICH ELEKTROWNI WIATROWYCH NA MORZU BAŁTYCKIM WEDŁUG PRZEPISÓW I ZALECEŃ EUROPEJSKICH// Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 12/ ed. Krzysztof Piech Kraków: CREATIVETIME, 2018, s.131-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 73 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi