Projektowanie, synteza i właściwości tetracyklicznych analogów antrachinonui akrydyny w aspekcie zjawiska oporności wielolekowej komórek nowotworo- wych.**2003, 139 s. 23 rys. 26 tab. bibliogr. 137 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /23.04.2003/ Wydz. Chem. PG Promotor: prof. dr inż. E. Borowski. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie, synteza i właściwości tetracyklicznych analogów antrachinonui akrydyny w aspekcie zjawiska oporności wielolekowej komórek nowotworo- wych.**2003, 139 s. 23 rys. 26 tab. bibliogr. 137 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /23.04.2003/ Wydz. Chem. PG Promotor: prof. dr inż. E. Borowski.

Abstrakt

.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi