Projektowanie technologii wzmocnień nawierzchni ulic - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie technologii wzmocnień nawierzchni ulic

Abstrakt

Metody obliczania obciążenia dróg ruchem.Ocena stanu istniejącej nawierzchni. Przyjęcie technologii napraw ulic. Obliczenia wzmocnień konstrukcji nawierzchni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 100 - 104,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Judycki J., Dołżycki B.: Projektowanie technologii wzmocnień nawierzchni ulic// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. nr 7/8 (2006), s.100-104
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi