Projektowanie tras tramwajowych przy wykorzystaniu Mobilnych Pomiarów Satelitarnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie tras tramwajowych przy wykorzystaniu Mobilnych Pomiarów Satelitarnych

Abstrakt

W pracy przedstawiono metodykę projektowania tras tramwajowych dostosowaną do rozwijanej w Zespole Naukowym metody Mobilnych Pomiarów Satelitarnych. Opisano badania inwentaryzacyjne wykonane na torach tramwajowych, których wyniki posłużyły jako dane wejściowe w procesie projektowania. Pokazano, w jaki sposób dostosowano analityczne algorytmy projektowania tras kolejowych do specyfiki układów geometrycz-nych występujących w torach tramwajowych. Opisano proces projektowania z wykorzystaniem omówionych algorytmów i przedstawiono przykłady ich zastosowania w przebudowie lub rozbudowie istniejących tras tramwajowych. Podczas tworzenia przykładowych wariantów modernizacji zinwentaryzowanych odcinków wykorzystano propozycję wytycznych projektowych dostosowanych do eksploatacji współczesnych niskopodłogowych tramwajów.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej strony 391 - 405,
ISSN: 1897-4007
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Szmagliński J.: Projektowanie tras tramwajowych przy wykorzystaniu Mobilnych Pomiarów Satelitarnych// Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej. -., nr. 25 (2017), s.391-405
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.21008/j.1897-4007.2017.24.xx
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi