Projektowanie układów geometrycznych toru w dostosowaniu do systemu GPS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie układów geometrycznych toru w dostosowaniu do systemu GPS

Abstrakt

W pracy zwrócono uwagę na fakt, że zastosowanie satelitarnej techniki pomiarowej (w wariancie pomiarów ciągłych) powoduje konieczność opracowania nowej metody projektowania układów geometrycznych toru. Ponieważ kształtowanie kierunków prostych trasy na podstawie pomiarów satelitarnych nie sprawia żadnych trudności, skupiono się na kwestii projektowania odcinków położonych w łuku. Założono, że projektowanie układu geometrycznego odbywać się będzie w odpowiednim (symetrycznym) lokalnym układzie współrzędnych, by następnie - na drodze odpowiedniej transformacji - przenieść uzyskane rozwiązanie do układu globalnego. Przedstawiono cały tok postępowania, wraz z wzorami teoretycznymi, kierując się tym, żeby opracowana koncepcja była jak najbardziej przyjazna w praktycznym stosowaniu. Dlatego też zilustrowano ją przykładem obliczeniowym, w którym wykorzystano dane uzyskane z istniejącej linii kolejowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Koc W.: Projektowanie układów geometrycznych toru w dostosowaniu do systemu GPS// Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie = Modern technologies and systems increasing the efficiency of managing railway transport.. -., nr. nr 95 (2010), s.291-305
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi