Projektowanie układów ramowych z zastosowaniem analizy wrażliwości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie układów ramowych z zastosowaniem analizy wrażliwości

Abstrakt

W pracy przedstawiono przykład projektowania układów ramowych z zastosowaniem analizy wrażliwości. Rozważane układy ramowe rozwiązano autorskim programem napisanym w środowisku MATLAB, metodą elementów skończonych. Badano wpływ zmiany modułu Younga oraz wpływ zmiany wielkości przekroju poprzecznego na wybrane przemieszczenia ramy. Przedstawiono wyniki dla analizy wrażliwości jedno i wieloparametrycznej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna strony 43 - 50,
ISSN: 2084-7459
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Ferenc T.: Projektowanie układów ramowych z zastosowaniem analizy wrażliwości// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Wodna i Lądowa. -., nr. 637 (2015), s.43-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi