Projektowanie uniwersalne w praktyce procesów rewitalizacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie uniwersalne w praktyce procesów rewitalizacji

Abstrakt

W Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. po raz pierwszy w Polsce w akcie prawnym wprowadzono konieczność stosowania zasad projektowania uniwersalnego (art. 3 ust 2 pkt 3). Praktyka realizacji procesów inwestycyjnych na obszarach kryzysowych ukazuje, że wymagania wskazane w Ustawie nie są w sposób należyty realizowane. Procesy rewitalizacyjne wymagają zwrócenia uwagi na podniesienie jakości życia mieszkańców. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wdrażaniem zasad projektowania uniwersalnego podczas procesów rewitalizacyjnych. Zauważalny jest brak zainteresowania tym zagadnieniem pomimo tego, że jest to jedno z trzech zadań postawionych przed samorządami w Ustawie o rewitalizacji, po za partycypacją społeczną i wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem w obszarze mieszkalnictwa. Przyczyny tego stanu należy upatrywać w małej znajomości zagadnienia, braki w procesie edukacyjnym projektantów i słabej kontroli ze strony samorządów i władz centralnych. Nakładają się na to uwarunkowania konserwatorskie, które często błędnie odczytują prawo do ochrony dziedzictwa kulturowego. Samorząd jako zadanie własne powinien gwarantować możliwość korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, w szczególności realizacji praw mieszkańców do niezależnego i godnego życia do czego zobowiązuje je Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN strony 384 - 393,
ISSN: 0079-3507
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Wysocki M.: Projektowanie uniwersalne w praktyce procesów rewitalizacji// Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN -, (2018), s.384-393
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 272 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi