Projektowanie zagregowanych KPI jako metoda implementacji procesów decyzyjnych w zarządzaniu Smart Cities - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie zagregowanych KPI jako metoda implementacji procesów decyzyjnych w zarządzaniu Smart Cities

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja koncepcji pomiaru wydajności procesów zarządzania miastem z wykorzystaniem koncepcji zagregowanych KPI. W zarządzaniu organizacjami, a w konsekwencji stosowania wspólnych ram projektowych również w zarządzaniu miastami stosuje się powszechnie silosowe KPI obrazujące stany procesów organizacji/miasta. Pojawia się więc pytanie na ile proponowane w artykule zagregowane KPI mogą być stosowane w procesach zarządzania inteligentnymi miastami w miejsce silosowych typowych dla organizacji. Praca została podzielona na cztery główne części. W pierwszej przedstawiono problemy zarządzania inteligentnymi miastami aby wprowadzić czytelnika w problematykę pomiaru procesów i potrzeby pomiarów zagregowanych. W części drugiej omówiono wskaźniki KPI i ich miejsce i znaczenie dla procesów zarządzania. Część trzecia zawiera opis modelu zagregowanych KPI dla wsparcia pomiarów stanu procesów miasta. W rozdziale czwartym przeprowadzono weryfikacje opracowanego modelu, wykazując jego przydatność dla procesów zarządzania miastem. W podsumowaniu zawarto rekomendację dotyczące wykorzystania zagregowanych KPI w mieście.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka strony 25 - 39,
ISSN: 2084-6495
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Orłowski A., Sitek T., Ziółkowski A., Kapłański P., Pokrzywnicki W., Orłowski C.: Projektowanie zagregowanych KPI jako metoda implementacji procesów decyzyjnych w zarządzaniu Smart Cities// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., nr. 2-3 (2015), s.25-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi