Properties of sensorless control systems based on multiscalar models of the induction motors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Properties of sensorless control systems based on multiscalar models of the induction motors

Abstrakt

Celem artykułu jest opracowanie ogólnych postaci multiskalarnych modeli silnika indukcyjnego i zaprezentowanie właściwości bezczujnikowych układów regulacji opartych na takich modelach. Poprzednio prezentowane modele multiskalarne silnika indukcyjnego oparte na wykorzystaniu wektorów prądu stojana i strumienia wirnika zostły uogólnione jako model typu 1. Nowy model typu 2 zdefiniowany został dla wektora prądu stojana i innego wektora sterowanego przez vektor napięcia stojana. Modele te zostały zastosowane do bezczujnikowego układu regulacji z obbserwatorem prędkości. Dynamiczne właściwości układów bezczujnikowych były badane na drodze symulacji i eksperymentów. Zastosowanie modelu multiskalarnego typu 2 prowadzi do większej dokładności bezczujnikowego układu regulacji niż zastosowanie modelu typu 1. Sterowane zmienne maja bardziej gładkie przebiegi w stanach przejściowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING nr 25, strony 0 - 0,
ISSN: 0332-1649
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Krzemiński Z., Lewicki A., Włas M.: Properties of sensorless control systems based on multiscalar models of the induction motors// COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING. -Vol. 25., nr. no 1 (2006), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi