Properties of Windows Extracted from Fractional Delay Filters Optimal in Chebyshev Sense - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Properties of Windows Extracted from Fractional Delay Filters Optimal in Chebyshev Sense

Abstrakt

Jedną z najefektywniejszych numerycznie metod projektowania filtrów cyfrowych jest metoda okien. Jednak prostota tego podejścia wiąże się z reguły z niską jakością tak projektowanych filtrów, przede wszystkim ze względu na problemy z doborem odpowiedniego okna. Z tego powodu w zastosowaniach wymagających ciągłej aktualizacji współczynników filtrów, tak jak ma to miejsce w przypadku filtrów ułamkowo-opóźniających o zmiennym opóźnieniu, często konieczne jest korzystanie z filtrów o niskiej jakości. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie okien wyodrębnionych z filtrów optymalnych zaprojektowanych zawczasu z użyciem złożonych metod optymalnych. Tak pozyskane pojedyncze okno referencyjne można później z powodzeniem użyć do projektowania całej rodziny filtrów różniących się jedynie opóźnieniem. Efektywność takiego podejścia zależy przede wszystkim od właściwości okien wyodrębnionych z filtrów optymalnych. W tej pracy prezentowane są wyniki badań właściwości okien wyodrębnionych z filtrów optymalnych w sensie kryterium Czebyszewa.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
PWT 2010, XIV Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, Poznań 10 grudnia 2010 strony 12 - 15
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Blok M.: Properties of Windows Extracted from Fractional Delay Filters Optimal in Chebyshev Sense// PWT 2010, XIV Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, Poznań 10 grudnia 2010/ Poznań: Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, 2010, s.12-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi