Propozycja nowej koncepcji organizacji sieci radiowej ad hoc wspomaganej siecią stałą dla potrzeb transmisji danych w morskiej strefie przybrzeżnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Propozycja nowej koncepcji organizacji sieci radiowej ad hoc wspomaganej siecią stałą dla potrzeb transmisji danych w morskiej strefie przybrzeżnej

Abstrakt

W referacie opisano propozycję nowej koncepcji organizacji sieci radiowej ad hoc wspomaganej siecią stałą dla potrzeb transmisji danych w morskiej strefie przybrzeżnej, w świetle uzupełnienia funkcjonalności i poprawy dostępu do danych w ramach Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru Polskich Obszarów Morskich. Na wstępie scharakteryzowano istniejącą sieć transmisji danych Straży Granicznej oraz opisano rolę i znaczenie mobilnych posterunków obserwacji. W głównej części referatu przedstawiono koncepcję struktury i algorytmów funkcjonowania sieci transmisji danych złożonej z konsol operatorskich i uniwersalnych sterowników radiowych. Opisano funkcje realizowane przez posterunki obserwacyjne, mobilne posterunki obserwacji i serwer systemu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Sadowski J., Stefański J., Ambroziak S.: Propozycja nowej koncepcji organizacji sieci radiowej ad hoc wspomaganej siecią stałą dla potrzeb transmisji danych w morskiej strefie przybrzeżnej// W : XIV Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności/ : Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 2013, s.159-170
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi