Propozycja optymalizacji wyboru interfejsu bezprzewodowego w heterogenicznej sieci dostępowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Propozycja optymalizacji wyboru interfejsu bezprzewodowego w heterogenicznej sieci dostępowej

Abstrakt

Szybki rozwój sieci bezprzewodowych oraz ich szeroka dostępność sprawiają, iż ich użytkownicy coraz częściej znajdują ię w obszarze działania kilku róznych bezprzewodowych systemów zapewniajacych dostęp do zasobów internetu. Środowisko takie nazywamy heterogenicznym. Integruje ono bowiem zróżnicowane technologicznie sieci w tym najczęściej rozwiązania standardu IEEE.*02.11 oraz sieci komórkowe zarówno 3G, jak 4G, ale także4 systemy WiMAX i inne. Jednym z istotnych problemów staje się wówczas optymalny wybór sieci dostępowej z uwzględnieniem wymagań stawianych przez aplikację lub sformułowanych przez samego użytkownika. W artykułe skupiono się na na prezentacji wybranych problemów optymalizacji wyboru interfejsu bezprzewodowego w heterogenicznym środowisku bezprzewodowym. Założono przy tymzarówno punkt widzenia użytkownika który każdorazowodysponuje ograniczoną informacją o zasobach całej sieci heterogenicznej, jak też operatora, mającego pełną informację o stanie sieci, koncentrując się jednak na tej pierwszej grupie. W części eksperymentalnej zaprezentowano autorskie narzędzie Handover Manager do wspomagania wyboru łącza dostępowego.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 83 - 91,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Perwejnis D., Hoeft M., Woźniak J.: Propozycja optymalizacji wyboru interfejsu bezprzewodowego w heterogenicznej sieci dostępowej// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., iss. 4 (2019), s.83-91
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2019.4.1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 88 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi