Propozycja wykorzystania praktyki kolejowej przy modernizacji torów tramwajowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Propozycja wykorzystania praktyki kolejowej przy modernizacji torów tramwajowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono definicje modernizacji linii kolejowych. Określono podstawowe różnice pomiędzy procesem przebudowy budowli kolejowych i tramwajowych. Skupiono się na kształtowaniu geometrii toru. Wskazano kolejowe przepisy, które mogą być pomocne w procesie projektowania modernizacji linii tramwajowych. Opisano problemy występujące przy bezkrytycznym stosowaniu Wytycznych tramwajowych, oraz wyjaśniono przyczyny niedostosowania tego dokumentu do obecnych wymogów eksploatacyjnych. Wykorzystując opisane w Wytycznych kolejowych zależności i możliwe do adaptacji wartości parametrów kinematycznych, wykonano obliczenia dotyczące typowych tramwajowych układów geometrycznych. Określono zakres stosowalności dotychczasowych metod i zaproponowano rozwiązania poprawiające parametry użytkowe modernizowanych obiektów

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 6060 - 6070,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Szwaczkiewicz K., Szmagliński J.: Propozycja wykorzystania praktyki kolejowej przy modernizacji torów tramwajowych// Logistyka. -., nr. 4 (2015), s.6060-6070
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi