Propulsion system with a hydraulic transmision for a low draught inland vessel - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Propulsion system with a hydraulic transmision for a low draught inland vessel

Abstrakt

W artykule przedstawiono założenia i uwarunkowania techniczne oraz projekt koncepcyjny dwóch wariantów układu napędowego statku śródlądowego o małym zanurzeniu. Oba warianty dotyczą systemu Diesel-hydraulicznego, przy czym pierwszy - z tradycyjną, poziomą linią wałów i śrubami stałymi w wychylnych dyszach Korta, a drugi - z pędnikami azymutalnymi. Projekt zawiera schemat systemu napędowego oraz wizualizację rozmieszczenia podstawowych zespołów w siłowni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marine Technology Transactions. Technika Morska nr 17, strony 85 - 95,
ISSN: 1230-2341
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dymarski C.: Propulsion system with a hydraulic transmision for a low draught inland vessel// MARINE TECHNOLOGY TRANSACTIONS. -Vol. 17., (2006), s.85-95
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi