Prosty komparator analogowy dla cyfrowego przetwornika obrazu CMOS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prosty komparator analogowy dla cyfrowego przetwornika obrazu CMOS

Abstrakt

Komparator napięciowy, oprócz przetwornika światło-napięcie, jest jedynym elementem analogowym w cyfrowym pikselu CMOS. W pracy badano wpływ nieidealności komparatora analogowego na parametry cyfrowego piksela. W tym celu zaprojektowano w technologii CMOS 0,35μm dwie wersje cyfrowego piksela, różniące się typem zastosowanego komparatora analogowego. W pierwszej wersji piksela zastosowano różnicowy komparator o zwiększonej powierzchni topografii i polepszonych własnościach elektrycznych. W drugiej wersji zastosowano bardzo prosty nieróżnicowy komparator o zmniejszonej powierzchni i gorszych własnościach elektrycznych. Przedstawiono analizę teoretyczną wpływu nieidealności komparatora na jakość obrazu (szum typu FPN) uzyskiwanego z matrycy cyfrowych pikseli i przedstawiono wyniki symulacji komputerowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Czternasta Krajowa Konferencja Elektroniki: Materiały Konferencujne strony 658 - 663
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Jendernalik W.: Prosty komparator analogowy dla cyfrowego przetwornika obrazu CMOS// Czternasta Krajowa Konferencja Elektroniki: Materiały Konferencujne/ ed. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke Koszalin: Wydawnictwo Sigma NOT, 2015, s.658-663
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi