Proteins - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Proteins

Abstrakt

Struktura białek wpływa na ich wartość odżywczą, właściwości funkcjonalne wżywności oraz reakcje w surowcach i produktach żywnościowych. Warunki prze-chowywania oraz obróbki w przemyśle i w czasie przygotowywania kulinarnegowywołują przemiany białek istotne dla jakości żywności. Przez celowe, enzy-matyczne i chemiczne modyfikowanie składu i struktury białek można wpływaćna ich właściwości funkcjonalne w żywności i wartość biologiczną oraz lepiejwykorzystać dostępne surowce żywnościowe.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W: Chemical and functional properties of food components strony 133 - 177
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi