Protekcja ruchu pakietowego w technice MPLS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Protekcja ruchu pakietowego w technice MPLS

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawowe koncepcje techniki komutacji etykietowej MPLS z punktu widzenia obsługi ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów techniki MPLS związanych ze wsparciem inżynierii ruchu, metodami wyznaczania i zestawiania ścieżek komutowanych etykietowo oraz integracją z architekturą DiffServ. Następnie dokonano przeglądu metod protekcyjnych dla techniki MPLS oraz zaproponowano model analizy czasu wznawiania obsługi ruchu tymi metodami. Ostatecznie przedstawiono wyniki badań jakościowych i ilościowych przeprowadzonych na podstawie zaproponowanego modelu analitycznego. Wyniki te potwierdzają, iż metody wznawiania ruchu zaproponowane dla techniki MPLS są w stanie zapewnić wysoki poziom niezawodności obsługi ruchu pakietowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 14, strony 837 - 844,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Bętkowski G., Kaczmarek S.: Protekcja ruchu pakietowego w technice MPLS// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 14., (2007), s.837-844
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi