Providing for continuous risk management in distributed software projects. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Providing for continuous risk management in distributed software projects.

Abstrakt

Artykuł prezentuje koncepcję ciągłego zarządzania ryzykiem w rozproszonych projektach informatycznych. Proponowane podejście koncentruje się na dostarczeniu uczestnikom projektu szerokiego i łatwo dostępnego kanału komunikacyjnego, przez który mogą oni komunikować informację o ryzyku. Zebrane informacje mogą być później analizowane pod różnymi kątami tak, by wybrać największe zagrożenia dla projektu lub też by prześledzić historię projektu w celu stwierdzenia jak postrzeganie ryzyka ewoluowało w trakcie trwania projektu. Artykuł zawiera również opis programowego narzędzia implementującego powyższe koncepcje oraz przedstawia wyniki dotychczasowych eksperymentów walidacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Artificial Intelligence and Security in Computing Systems. International Conference, ACS´2002. strony 271 - 281
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Górski J., Miler J.: Providing for continuous risk management in distributed software projects. // Artificial Intelligence and Security in Computing Systems. International Conference, ACS´2002. / ed. J. Sołdek, L.Drobiazgiewicz Boston/Drodrecht/London: Kluwer Acad. Publ., 2003, s.271-281
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi