Prywatyzacja przestrzeni publicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prywatyzacja przestrzeni publicznych

Abstrakt

Artykuł zawiera przegląd problematyki związanej z kwestią prywatyzacji przestrzeni publicznych, m.in.: genezę procesu, opis charakterystycznych strategii związanych z realizacją przestrzeni ''quasi publicznych'', identyfikacją głównych uczestników tych procesów oraz ich motywacji. Artykuł zawiera także szkicowy opis dwóch przykładów prywatyzacji przestrz. publ. - Bryant Park w Nowym Jorku oraz Business Improvement Districts.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy kształtowania przestrzeni publicznych strony 80 - 91
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Pancewicz Ł.: Prywatyzacja przestrzeni publicznych// Problemy kształtowania przestrzeni publicznych/ ed. eds. Piotr Lorens, Justyna Martyniuk-Pęczek, Politechnika Gdańska. Gdańsk: Urbanista, 2010, s.80-91
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 143 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi