Przebieg oczyszczania gazu na złożu naturalnym w biofiltrze. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przebieg oczyszczania gazu na złożu naturalnym w biofiltrze.

Abstrakt

Badano przebieg biofiltracji powietrza w biofiltrze. Zaobserwowano, że rząd reakcji w warstwie cieczy pokrywającej cząstki złoża zależy od czasu eksploatacji złoża, trwania biofiltracji oraz od położenia cząstki w warstwie.Wskazano okresy eksploatacji złoża odpowiadające nieustalonym i ustalonym warunkom przebiegu procesu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 12 - 13,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Świsłowski M.: Przebieg oczyszczania gazu na złożu naturalnym w biofiltrze.// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. 1 (2003), s.12-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi