Przeciwnowotworowe działanie akrydyn - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przeciwnowotworowe działanie akrydyn

Abstrakt

Odkąd wykazano przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe właściwości pochodnych akrydyny podjęto wiele prób modyfikacji chemicznej cząsteczki w celu znalezienia pochodnej charakteryzującej się wysoką aktywnością przeciwnowotworową. Wybór akrydyn jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych podyktowany był przede wszystkim udowodnioną zdolnością tych związków do oddziaływania z DNA. W terapii przeciwnowotworowej, ze względu na brak istotnych różnic pomiędzy komórką zdrową a komórką patogena (nowotworową) wykorzystuje się przede wszystkim różnice ilościowe (kinetyczne): zdolność do hamowania podziałów komórkowych. DNA jest zatem jednym z najważniejszych molekularnych miejsc działania wielu chemoterapeutyków przeciwnowotworowych. Pochodne akrydyny o działaniu przeciwnowotworowym wykazują zróżnicowany mechanizm działania na poziomie molekularnym. Z uzyskanych dotychczas danych wynika, że jednym z kluczowych etapów działania jest tworzenie fizykochemicznych kompleksów z DNA. Wśród pochodnych akrydyny o aktywności przeciwnowotworowej wyróżnić można 5 podstawowych klas związków: nitroakrydyny, 9-anilinoakrydyny, pirazoloakrydyny, imidazoakrydony oraz triazoloakrydony. Związki z poszczególnych klas różnią się zarówno mechanizmem działania jak i spektrum aktywności przeciwnowotworowej

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VII Ogólnopolskie Studenckie Seminarium Naukowo- Technologiczne : Biomeditech : Badania i Innowacje : zeszyty naukowe, Sopot, 9-13 maja 2011 strony 7 - 13
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Dopierała A., Wrosz P., Mazerski J.: Przeciwnowotworowe działanie akrydyn // VII Ogólnopolskie Studenckie Seminarium Naukowo- Technologiczne : Biomeditech : Badania i Innowacje : zeszyty naukowe, Sopot, 9-13 maja 2011/ ed. pod red. M. Czubenko, T. Merty. -Politechnika Gdańska. Gdańsk: , 2011, s.7-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi