PRZEDELĄD HAŁAŚLIWOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWYCH W POLSCE I W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PRZEDELĄD HAŁAŚLIWOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWYCH W POLSCE I W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Abstrakt

W pracy przedstawiono szczegółowo dwiemetody badania hałaśliwości nawierzchni drogowych (SPB i CPX) i zaprezentowano wyniki pomiarów przeprowadzonych metodą CPX na nawierzchniach drogowych na przestrzeni ostatnich 14 lat. Pomiary przeprowadzono na 154 odcinkach zlokalizowanych na terenie Polski oraz na 419 odcinkach na terenie innych państw europejskich. Dokonano oceny hałaśliwości warstw scieralnych występujących w naszym kraju oraz poza jego granicami. Porównano hałaśliwość nawierzchni drogowych w Polsce i w Europie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
METODY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM - TEORIA I PRAKTYKA strony 159 - 173
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Mioduszewski P.: PRZEDELĄD HAŁAŚLIWOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWYCH W POLSCE I W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ// METODY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM - TEORIA I PRAKTYKA/ ed. Janusz Bohatkiewicz Zakopane: Portal drogowy Edroga.pl - Wydawnictwo EKKOM Kraków, 2013, s.159-173
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi