Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie?

Abstrakt

Znaczenie przedsiębiorczości 55+ w ostatnim okresie rośnie, między innymi w związku ze zmianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa w większości krajów europejskich. Nie bez znaczenia jest także fakt, że starsi ludzie zaczynają wierzyć, że mogą uczestniczyć w rynku pracy, zarówno po stronie zatrudnianych jak i zatrudniających. Stąd też liczba nowych firm, tworzonych przez osoby starsze wzrasta, a starsi właściciele firm działających pozostają wciąż aktywni zawodowo. W obu przypadkach mamy do czynienia ze zjawiskiem niesłychanie istotnym dla społeczeństw, które czeka problem starzenia się. Pojawia się więc chęć tworzenia polityk wspierających przedsiębiorczość dojrzałą, co bez dogłębnego zbadania jej istotny może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. W artykule opisano jedynie kilka aspektów przedsiębiorczości dojrzałej. Jednym z najistotniejszych spostrzeżeń jest fakt braku chęci starszych przedsiębiorców do rozwoju swoich firm. To, jak i inne cechy charakterystyczne przedsiębiorczości dojrzałej, powoduje, że polityka wspierania powinna być dopasowana do rzeczywistych potrzeb tych przedsiębiorców, a nie do potrzeb polityków i ekonomistów.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług strony 196 - 205,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Wasilczuk J.: Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie?// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., nr. 799/111 (2014), s.196-205
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi