Przedsięwzięcia ze wsparciem unii europejskiej w małych miastach województwa pomorskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przedsięwzięcia ze wsparciem unii europejskiej w małych miastach województwa pomorskiego

Abstrakt

Przedmiotem prezentowanych badań były projekty wspomagane środkami Unii Europejskiej realizowane w latach 2007–2013 w małych miastach województwa pomorskiego. w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Cele badań obejmowały poznanie struktury przedsięwzięć według ich rodzaju i rozkładu na miasta oraz sprawdzenie, czy wielkość wykorzystywanych środków UE zależy od liczby ludności, położenia i statusu miasta. Nie stwierdzono wielu zależności między tymi cechami. Dokładniej przeanalizowano i usystematyzowano projekty dotyczące przekształceń przestrzeni publicznych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica strony 42 - 62,
ISSN: 1508-1117
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Sołtys J.: Przedsięwzięcia ze wsparciem unii europejskiej w małych miastach województwa pomorskiego// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. -., iss. 18 (2014), s.42-62
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi